exploradores

lunes, 25 de noviembre de 2013

TALLERS DE LECTO-ESCRIPTURA

 TALLERS DE LECTO-ESCRIPTURA PER A 3 ANYSRelacionar el nom amb la foto i repassar
Repassar el nom


Compondre el nom i repassar les lletres

 Associació del nom (Igual-igual)

Repassar les lletres de l'abecedari

 Completar amb la inicial del nom

Repassar les lletres de l'abecedari i asociar cada lletra amb una paraula


Copiar el nom amb pissarres "Veleda"

Grafomotricitat
TALLERS DE LECTO-ESCRIPTURA PER A 5 ANYS


Abecedari Treballant el traç de les lletres amb les pissarretes màgiques.

 Escriptura espontània.
Associació de paraules amb el Lógico-Primo.


 Classificant paraules segons el nombre de síl·labes (colps de veu).

 Classificant paraules segons la seua inicial. Composició de paraules partint de les síl·labes.

 Treballant la grafomotricitat amb les pissarres màgiques.

 El tren de les lletres. (Per parelles van posant les lletres minúscules amb la seua majúscula corresponent al mateix temps que diuen quina lletra és i com sona)

 Descripció d'objectes. (Per parelles un xiquet observa una fotografía i ha de descriure-la per tal que el company endevine de quin objecte es tracta)

 Associació nom-foto.


 Escriptura del nom amb les lletres de fusta.


Quadernets de grafomotricitat plastificats per poder esborrar tantes vegades com es vullga. (Podeu veure un model de registre de taller al costat de l'alumne i com cada xiquet es registra quan ha fet l'activitat.)

Nova etapa, noves metodologies.


Hola de nou!
Després d'un temps desconectada, d'adaptació a un nou centre amb nous companys i noves metodologies, ha arribat l'hora de compartir tot allò que aquest curs estic aprenent. Nova escola, nova etapa, nova faena. Aquest anys em correspon la tasca de mestra de suport i, com a tal, tinc l'oportunitat de passar per moltes de les 8 aules de què disposa el meu centre, amb tot allò que comporta, extreure el millor de cada mestra, de cada metodología i de cada grup de menuts.
 
En aquest centre la totalitat del professorat d'infantil i Primària treballa seguint la metodología de projectes, tallers i racons, això vol dir que, des de 3 anys fins a sisé de Primària, els alumnes treballen i aprenen els continguts del currículum a través de diferents projectes adaptats a les edats dels alumnes (C. de l'entorn natural, social i cultural, C.Medi) i de variats tallers (llengua i matemàtiques).  Com que la meua feina es desenvolupa dins les aules d'infantil, ací aniré compartint el material i fotografíes d'alguns dels tallers que es van portant a terme.
 
Animeu-vos i feu una ulladeta!!!
 
Per explicar una mica el funcionament dels tallers, vos diré que, els alumnes de 4 i 5 anys realitzen dos sessions setmanals de tallers de lecto-escriptura i dos sessions de tallers de matemàtiques. Els tallers es distribueixen a les diferents taules i espais de l'aula, aprofitant cada material al màxim. cada taller pot acollir un nombre determinat d'alumnes, per tant, hi ha tantes cadires o espais com alumnes poden anar a cada taller. Els xiquets van passant pels diferents tallers seguint el seu ritme de treball, quan acaben la feina ensenyen el resultat al mestre/a i si està ben feta es registren en una fulla de registre que serveix de control al mestre.
 
Les activitats dels tallers es van canviant a mesura que els alumnes ja dominen els continguts treballats o es repeteixen si cal. Tots i cadascun dels tallers desenvolupen uns continguts que queden registrats en quaderns de registre del mestre i que serveixen per portar un control trimestral o anual d'allò que es vol treballar a l'aula. Per tant, al registre apareixen els diferents jocs de què disposem amb allò que desenvolupen.
 
Aquesta metodología dinámica permet a l'alumnat donar resposta a la seua necessitat de mobilitat i canvi, al mateix temps que ofereix una varietat ampla d'activitats i nivells de treball que s'adapta a les necessitats individuals de cada xiquet, ja que cadascú pot disposar del temps necessari per a arribar a aconseguir un determinat objectiu.
 
Per suposat, la utilització d'aqueta metodología disminueix el nombre de treballs sobre paper que els alumnes realitzen a clase i, per tant, el treball visual que els pares veuen a casa es menor, però, al contrari del que es puga pensar, l'alumnat està molt més motivat que amb el treball de fitxes i els resultats són extraordinaris. nmés cal informar a les famílies de la metodología a seguir per tal que sàpiguen com es va a treballar amb els seus fills i, si cal, convidar-los a veure una d'aquestes sessions de treball. sols puc dir que els pares del centre están encantats amb els resultats.
 
 
Ara bé, dita metodología requereix moltissim treball per part del mestre i una bona coordinació amb els companys, però comporta una gran satisfacció en veure els bons resultats de l'alumnat.
 
Què, s'animeu a experimentar? Paasseu-vos per la secció de material. aniré ampliant-la poc a poc.